Αναπτύξτε τη δική σας ή ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση υδροπονίας

2
Αναπτύξτε τη δική σας ή ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση υδροπονίας

Κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους περιόδου, η NFT Hydro προσεγγίζει τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, την Αφρική και τη Νότια Αφρική.

Έχουμε σημειώσει ότι αυτή τη στιγμή πολλοί από τους πελάτες μας έχουν δει μια αύξηση στη ζήτηση για τα φρέσκα προϊόντα που πωλούν, τα οποία καλλιεργούνται στα Υδροπονικά μας Συστήματα.

Στη Ναμπία, όπου οι πελάτες μας βασίζονται στον τουρισμό για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους, η απαγόρευση ταξιδιών έχει δει πολλά καταλύματα χωρίς επισκέπτες ή κρατήσεις για το άμεσο μέλλον.

Η στροφή αυτών των επιχειρήσεων έχει μετακινηθεί από την καλλιέργεια φρέσκων προϊόντων για τα δικά τους καταλύματα στην πώληση φρέσκων προϊόντων σε καταστήματα λιανικής, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για φρέσκα προϊόντα από τους ντόπιους.

[email protected]

Bir cevap yazın