Αύξηση λίστας CPO: Six Ways a Top-Performing AP Operations Benefits the CFO « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & Leaders IN SUPPLY MANAGEMENT

5
Αύξηση λίστας CPO: Six Ways a Top-Performing AP Operations Benefits the CFO « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & Leaders IN SUPPLY MANAGEMENT

Οι Παρασκευές (το 2023) σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για άλλη μια ανοδική λίστα CPO. Κάθε λίστα θα περιλαμβάνει μια ποικιλία από συμβουλές προμηθειών, τάσεις, πληροφορίες, έρευνες, λίστες, στρατηγικές ή/και συστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις ομάδες προμηθειών να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους. Θα συμπεριλάβουμε επίσης ένα συνοπτικό γραφικό για να το μοιραστείτε με την ομάδα σας.

Στο σημερινό ταραχώδες επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, οι ανώτατοι οικονομικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στους πληρωτέους λογαριασμούς (AP). Με πρωταρχικούς στόχους τη διατήρηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση των σχέσεων με τους προμηθευτές, το AP είναι μια κρίσιμη διαδικασία τόσο για την οικονομική συνέχεια όσο και για την προσφορά. Ωστόσο, πολλοί CFO εξακολουθούν να μαστίζονται από μη αυτόματες διαδικασίες που όχι μόνο επιβραδύνουν την επεξεργασία των τιμολογίων, αλλά επίσης οδηγούν σε ανακρίβειες στα δεδομένα τιμολογίων και πιθανή υπερπληρωμή. Τέτοιες αναποτελεσματικότητα και λάθη αφήνουν την επιχείρηση και τον Οικονομικό Διευθυντή με έναν συμβιβασμένο ισολογισμό.

Αντίθετα, οι CFO που διαχειρίζονται λειτουργίες AP με κορυφαίες επιδόσεις επικεντρώνονται στον αυτοματισμό και την τυποποίηση στο χειρισμό και την επεξεργασία των τιμολογίων για να αποφύγουν τις παγίδες των μη αυτόματων συναλλαγών.

Ακολουθούν έξι τρόποι με τους οποίους ένας οικονομικός διευθυντής μπορεί να αποκτήσει αξία από μια λειτουργία πληρωτέων λογαριασμών με κορυφαίες επιδόσεις:

  1. Βελτιωμένη διαχείριση μετρητών: Μια λειτουργία πληρωτέων λογαριασμών με κορυφαία απόδοση μπορεί να βοηθήσει τον Οικονομικό Διευθυντή να διαχειριστεί καλύτερα τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων πληρωμών, την αξιοποίηση εκπτώσεων για πρόωρες πληρωμές και τον εντοπισμό ευκαιριών για διαπραγμάτευση καλύτερων όρων πληρωμής με τους προμηθευτές.
  2. Βελτιωμένη οικονομική ορατότητα: Μια καλή λειτουργία πληρωτέων λογαριασμών παρέχει στον CFO ακριβή και έγκαιρα οικονομικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και τον οικονομικό προγραμματισμό.
  3. Μειωμένο κόστος: Μια αποτελεσματική διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών μπορεί να βοηθήσει τον Οικονομικό Διευθυντή να μειώσει το κόστος ελαχιστοποιώντας τα λάθη και μειώνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για τη διαχείριση των πληρωμών των προμηθευτών.
  4. Ενισχυμένες σχέσεις με προμηθευτές: Μια λειτουργία πληρωτέων λογαριασμών με κορυφαία απόδοση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους προμηθευτές διασφαλίζοντας έγκαιρες πληρωμές και επιλύοντας έγκαιρα τις διαφορές πληρωμών.
  5. Βελτιωμένη συμμόρφωση: Μια καλά διαχειριζόμενη διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών μπορεί να βοηθήσει τον Οικονομικό Διευθυντή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η φορολογική νομοθεσία, οι κανονισμοί κατά της διαφθοράς και οι εσωτερικοί έλεγχοι.
  6. Ενισχυμένη στρατηγική εστίαση: Με μια βελτιωμένη διαδικασία πληρωτέων λογαριασμών, ο Οικονομικός Διευθυντής μπορεί να αφιερώνει λιγότερο χρόνο σε εργασίες συναλλαγών και περισσότερο χρόνο σε στρατηγικές πρωτοβουλίες που οδηγούν την επιχειρηματική ανάπτυξη, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδύσεις κεφαλαίου και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Επιπλέον, οι CFO μπορούν να αξιοποιήσουν μοντέλα πρόβλεψης AP για να καθορίσουν προβλεπόμενα πρότυπα πληρωμής. Ομοίως, οι σχέσεις προμηθευτών επωφελούνται επίσης από τις έγκαιρες πληρωμές και τη διασφάλιση ότι οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ο Νέος «Κανονικός» Χώρος Εργασίας στους πληρωτέους λογαριασμούς και στο P2P

Η καλύτερη απόδοση πληρωτέων λογαριασμών στην κατηγορία

Έντυπα ή ηλεκτρονικά τιμολόγια και πληρωμές B2B;

Νέοι κίνδυνοι για την απόδοση του AP

Με ετικέτα: Πληρωτέοι λογαριασμοί, AP Automation, AP Metrics, CFO, Chief Procurement Officer, CPO, CPO Rising Liste, Procurement, Supplier Relationship Management

Bir cevap yazın