Βαθιά κατάδυση προτεραιότητας — Και πάλι, η εξοικονόμηση είναι μια δουλειά

3
Βαθιά κατάδυση προτεραιότητας — Και πάλι, η εξοικονόμηση είναι μια δουλειά

Σήμερα, παρουσιάζουμε τη συνεχιζόμενη κάλυψη της φετινής 18ης ετήσιας έκθεσης με θέμα την CPO, όπου η ομάδα μου και εγώ συνεχίζουμε τον διάλογο που διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες με τους επικεφαλής προμηθειών (CPOs) και άλλους ηγέτες προμηθειών.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα από την Ardent Partners και αντιπροσωπεύει μια περιεκτική, ολόκληρη τη βιομηχανία άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο των προμηθειών και αποτυπώνει την εμπειρία, τις επιδόσεις, την προοπτική και τις προθέσεις 341 CPO και άλλων στελεχών προμηθειών.

Η σημερινή μας ανάρτηση εξετάζει τη στροφή προς την ιεράρχηση εξοικονόμησης κόστους και τον αντίκτυπο που έχει στις ομάδες προμηθειών, καθώς και τα βήματα για τη διατήρηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας ενώ επενδύουμε σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης.

Βαθιά κατάδυση προτεραιότητας — Για άλλη μια φορά, η εξοικονόμηση είναι η πρώτη δουλειά

Ο ρόλος του Chief Procurement Officer έχει εξελιχθεί σημαντικά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Για παράδειγμα, το 2009, η σχεδόν μοναχική εστίαση των CPO ήταν στην εξοικονόμηση κόστους, αλλά με την πάροδο των ετών, οι προτεραιότητες έχουν μετατοπιστεί προς τη διαχείριση σχέσεων προμηθευτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, οι πρόσφατες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο πληθωρισμός έδωσαν για άλλη μια φορά μεγαλύτερη έμφαση στην εξοικονόμηση κόστους.

Η εξοικονόμηση κόστους ήταν πάντα βασική προτεραιότητα για τις προμήθειες, και για καλό λόγο. Με τη μείωση του κόστους, οι προμήθειες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να διατηρήσουν την κερδοφορία, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Ωστόσο, με τα χρόνια, η εστίαση στην εξοικονόμηση κόστους μειώθηκε καθώς οι CPO προσπάθησαν να προσφέρουν αξία μέσω άλλων μέσων, όπως η διαχείριση σχέσεων προμηθευτών, η καινοτομία και η βιωσιμότητα.

Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκάλεσαν πληθωρισμό, ασκώντας πίεση στους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των CPO που δίνουν προτεραιότητα στην εξοικονόμηση κόστους σχεδόν διπλασιάστηκε από το προηγούμενο έτος. Το 2023, η εξοικονόμηση κόστους παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα για το 46% όλων των CPOs.

Η συνεχιζόμενη στροφή προς την προτεραιότητα στην εξοικονόμηση κόστους το 2023 θα επηρεάσει τις ομάδες προμηθειών με διάφορους τρόπους. Οι ομάδες θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τις στρατηγικές εξοικονόμησης κόστους, να είναι προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να εξισορροπήσουν την εξοικονόμηση κόστους με τις σχέσεις προμηθευτών και να εξερευνήσουν τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους που ωφελούν το περιβάλλον. Αυτή η μετατόπιση μπορεί επίσης να επηρεάσει τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές βραχυπρόθεσμα, καθώς η τιμολόγηση θα υπερβεί κάθε «καλό» στον κύκλο προμήθειας του 2023.

Οι ομάδες προμηθειών μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διατηρήσουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα ενώ επενδύουν σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης κάνοντας αυτά τα βήματα.

CPO Priority Deep Dive: Digital Transformation

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί CPO έχουν αγκαλιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να οδηγήσουν σε λειτουργική αποτελεσματικότητα και να προσφέρουν στρατηγική αξία στους οργανισμούς τους. Ψηφιακά εργαλεία όπως η ανάλυση δαπανών, η ηλεκτρονική προέλευση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες και τα συστήματα διαχείρισης συμβολαίων επιτρέπουν στις ομάδες προμηθειών να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος. Μια πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού θα επιτρέψει στις προμήθειες να κατευθύνονται περισσότερο στα δεδομένα, αξιοποιώντας τα αναλυτικά στοιχεία για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την απόδοση των προμηθευτών, τις τάσεις της αγοράς και τη διαχείριση δαπανών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων προμηθειών και την υποστήριξη της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει στις προμήθειες να διαχειρίζονται καλύτερα τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση παρέχοντας αυξημένη ορατότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό επιτρέπει στις προμήθειες να εντοπίζουν και να μετριάζουν πιθανούς κινδύνους, βελτιώνοντας τη διαχείριση κινδύνου προμηθευτών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Εξουσιοδοτεί επίσης τις προμήθειες να παρακολουθούν και να παρακολουθούν την απόδοση των προμηθευτών, διασφαλίζοντας ότι οι προμηθευτές ανταποκρίνονται στις προσδοκίες απόδοσης και προσφέρουν αξία στον οργανισμό.

Συνολικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κρίσιμος για τους CPO για να οδηγήσουν την απόδοση των προμηθειών και να προσφέρουν στρατηγική αξία στους οργανισμούς τους. Αξιοποιώντας την τεχνολογία για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την απόκτηση γνώσεων και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, οι CPO μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση κόστους, να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους προμηθευτές και να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου και τη συμμόρφωση.

CPO Priority Deep Dive: Το ESG είναι εδώ για να μείνει

Οι πρωτοβουλίες ESG έχουν γίνει κρίσιμες για τους οργανισμούς και αναμένεται να παραμείνουν έτσι και τα επόμενα χρόνια. Οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση ​​και απαιτούν διαφάνεια και λογοδοσία από τις επιχειρήσεις. Η αποτυχία αντιμετώπισης ζητημάτων ESG θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη της φήμης και απώλεια μεριδίου αγοράς, ενώ η προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες ESG μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσει νέους πελάτες και επενδυτές. Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές επικεντρώνονται επίσης σε θέματα ESG και εφαρμόζουν νέους κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές που προάγουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Η συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς και η επίδειξη δέσμευσης στις πρωτοβουλίες ESG μπορεί να αποφύγει κυρώσεις και νομικές ενέργειες.

Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες ESG έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη αξία για τους οργανισμούς μειώνοντας το κόστος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και βελτιώνοντας τη φήμη. Οι προμήθειες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών επιλέγοντας και διαχειριζόμενοι προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ESG της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγώντας την καινοτομία σε βιώσιμες και ηθικές πρακτικές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία με προμηθευτές για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης, τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους για την κατανόηση των προσδοκιών τους, τη συνεργασία με εσωτερικές ομάδες για την ενσωμάτωση των αρχών ESG σε όλη τη διαδικασία προμήθειας και την παρακολούθηση/αναφορά σχετικά με τις μετρήσεις απόδοσης ESG. Καθώς οι επενδυτές και οι πελάτες εξετάζουν όλο και περισσότερο την απόδοση ESG των εταιρειών, η ικανότητα των προμηθειών να διαχειρίζεται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ESG θα γίνει μεγαλύτερος παράγοντας για τη φήμη και την οικονομική επιτυχία της εταιρείας.

Την επόμενη εβδομάδα, θα εξετάσουμε ένα μέρος από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των προμηθειών τα τελευταία 25 χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

CPO Rising 2023: CPO στο σταυροδρόμι

CPO Rising 2023: Οι κορυφαίοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι προμήθειες το 2023

Άνοδος CPO 2023: Η ατζέντα του CPO για το 2023

Αύξηση λίστας CPO: Τέσσερα σημαντικά ζητήματα ESG που πρέπει να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν οι CPO

Ο ρόλος της βιωσιμότητας και του ESG στην Εφοδιαστική Αλυσίδα μετά τον COVID 19

Εμπειρογνώμονες προμηθειών σχετικά με την αύξηση του CPO — Αλλαγή νοοτροπίας για ψηφιακό μετασχηματισμό

Τα βασικά θέματα για την ατζέντα του σύγχρονου CPO (#5 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός)

Με ετικέτα: Έρευνα Ardent Partners, Chief Procurement Officer, CPO, Digital Transformation, ESG, Procurement, Savings, State of Procurement 2023

Bir cevap yazın