Κορυφαία εμπόδια στην επιτυχία του CPO το 2023 « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & LEADER IN SUPPLY MANAGEMENT

4
Κορυφαία εμπόδια στην επιτυχία του CPO το 2023 « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & LEADER IN SUPPLY MANAGEMENT

Οι Παρασκευές (το 2023) σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για άλλη μια ανοδική λίστα CPO. Κάθε λίστα θα περιλαμβάνει μια ποικιλία από συμβουλές προμηθειών, τάσεις, πληροφορίες, έρευνες, λίστες, στρατηγικές ή/και συστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις ομάδες προμηθειών να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους. Θα συμπεριλάβουμε επίσης ένα συνοπτικό γραφικό για να το μοιραστείτε με την ομάδα σας.

Κορυφαία εμπόδια για την επιτυχία του CPO το 2023

Ενώ τα εμπόδια στην επιτυχία το 2023 δεν είναι τόσο μεγάλα όσο ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι CPO πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια μπροστά.

1) Περιορισμοί προϋπολογισμού: Ο πληθωρισμός και το κόστος κεφαλαίου πλήττουν τους κατόχους προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, καθιστώντας τις προμήθειες πιο σημαντικές γι’ αυτούς φέτος από ό,τι πρόσφατα. Οι CPO θα είναι έξυπνοι για να παρέχουν σαφή, συνεπή επικοινωνία στην ηγετική ομάδα της επιχείρησης, γενικά, και στον CFO, συγκεκριμένα, σχετικά με συγκεκριμένες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι προμήθειες, δεδομένης πρόσθετης επένδυσης το 2023.

2) Διαχείριση απόδοσης προμηθευτή και/ή διασφάλισης προμήθειας: Οι προκλήσεις της απόδοσης των προμηθευτών και της διασφάλισης προμήθειας ωθούν περισσότερους CPO να εξετάσουν τις δευτερεύουσες πηγές προμήθειας ή την ενσωμάτωση/εγγύηση των προμηθευτών για πιο αυστηρή ενοποίηση και αυξημένη διαχείριση απόδοσης. Η εσωτερική συνεργασία και η επικοινωνία αποτελούν επιτραπέζια στοιχήματα για τη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου στην απόδοση και την καινοτομία του προμηθευτή.

3) Δυσκολία στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων: Το απομακρυσμένο/υβριδικό εργατικό δυναμικό έχει προσθέσει δυσκολία στην κανονική συνεργασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το εξερχόμενο μάρκετινγκ και η επικοινωνία, η καλύτερη εκπαίδευση παρουσίασης βίντεο για το προσωπικό και η πρόσκληση στελεχών για περισσότερη συνεργασία με τις προμήθειες είναι μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών της Ardent.

4) Λείπει ή ελλιπής τεχνολογία: Η δυσκολία στην κλιμάκωση των εργασιών προμηθειών επιδεινώνεται από τα υπάρχοντα τεχνολογικά κενά, ένα άλλο εμπόδιο CPO. Η ανάγκη για περισσότερες εξοικονομήσεις έχει αυξηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τις προμήθειες για την αναζήτηση μεγαλύτερων επενδύσεων στην τεχνολογία.

5) Προκλήσεις στην ευθυγράμμιση διαδικασιών και συστημάτων: Είναι το κλασικό σενάριο «καρό πριν το άλογο». Η διαδικασία και η ευθυγράμμιση του συστήματος σε επίπεδο επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική δέσμευση των ενδιαφερομένων και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

6) Μέγεθος προσωπικού και προσωπικού (δεν υπάρχουν αρκετά άτομα): Οι εργασιακές προκλήσεις συνεχίζουν να μαστίζουν τους οργανισμούς καθώς αγωνίζονται να προσελκύσουν ταλέντα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει και έχουν λειτουργήσει απομακρυσμένα και υβριδικά μοντέλα εργατικού δυναμικού που κατέστησαν απαραίτητα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας. Οι CPO επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ευελιξία των εργαζομένων και της προσωπικής συνεργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αύξηση λίστας CPO: Πέντε στρατηγικές CPO που βοηθούν στη διαχείριση της αβεβαιότητας

Ώρα να αναζωπυρωθεί η σχέση CFO-CPO

Με ετικέτα: Chief Procurement Officer, CPO, CPO Rising Liste, Process, Supplier Performance Management, Talent Management

Bir cevap yazın