5 Βασικά Χαρακτηριστικά ενός CPO Καλύτερης κατηγορίας « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & Leaders IN SUPPLY MANAGEMENT

3
5 Βασικά Χαρακτηριστικά ενός CPO Καλύτερης κατηγορίας « CPO RISING – THE SITE FOR CHIEF PROCUREMENT Officers & Leaders IN SUPPLY MANAGEMENT

Οι Παρασκευές (το 2023) σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για άλλη μια ανοδική λίστα CPO. Κάθε λίστα θα περιλαμβάνει μια ποικιλία από συμβουλές προμηθειών, τάσεις, πληροφορίες, έρευνες, λίστες, στρατηγικές ή/και συστάσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις ομάδες προμηθειών να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους. Θα συμπεριλάβουμε επίσης ένα συνοπτικό γραφικό για να το μοιραστείτε με την ομάδα σας.

Πέντε βασικά χαρακτηριστικά για κάθε Chief Procurement Officer

Ο Chief Procurement Officer (CPO) οποιασδήποτε επιχείρησης είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της προμήθειας, της σύναψης συμβάσεων και της προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι CPO διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η εταιρεία έχει αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσει και ότι έχει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και ότι συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Μεταξύ των πολλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζεται ένας CPO για να αποδώσει σε υψηλό επίπεδο, ακολουθούν πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

  1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ σκέψη: Ως CPO, πρέπει να είστε σε θέση να σκεφτείτε στρατηγικά τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του οργανισμού. Αυτό σημαίνει εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης κόστους, ανάπτυξη στρατηγικών προμήθειας και δημιουργία σχέσεων με βασικούς προμηθευτές που θα ωφελήσουν την εταιρεία στο μέλλον.
  2. Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες: Ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς σας ως CPO θα περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές. Πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε αποτελεσματικά τις ανάγκες της εταιρείας και να διαπραγματεύεστε ευνοϊκούς όρους που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Αυτό απαιτεί εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα δημιουργίας σχέσεων με άλλους και ισχυρή κατανόηση του ανταγωνιστικού τοπίου.
  3. Οικονομική οξυδέρκεια: Πρέπει να κατανοείτε καλά τις οικονομικές αρχές και να είστε σε θέση να αναλύετε δεδομένα για να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης προϋπολογισμών, δημιουργίας οικονομικών εκθέσεων και παρακολούθησης και μέτρησης της απόδοσης των προμηθευτών.
  4. Ανώτερες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες: Ως CPO, θα είστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση και τη διαχείριση μιας ομάδας επαγγελματιών στον τομέα των προμηθειών. Αυτό απαιτεί ισχυρές ηγετικές δεξιότητες, ικανότητα αποτελεσματικής ανάθεσης καθηκόντων και ικανότητα δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.
  5. Ηθική συμπεριφορά: Ως CPO, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι η εταιρεία ακολουθεί όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει την πρόληψη της διαφθοράς και τη διασφάλιση ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δίκαιες και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο ρόλος του CPO είναι μια εκτελεστική θέση που είναι κρίσιμη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα. Ένας επιτυχημένος CPO πρέπει να είναι στρατηγικός στοχαστής με εξαιρετικές διαπραγματευτικές και οικονομικές δεξιότητες, ισχυρές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες και δέσμευση για ηθική συμπεριφορά.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δεξιότητες για τον σύγχρονο επαγγελματία προμηθειών – Μερικές τελικές σκέψεις

Εμπειρογνώμονες προμηθειών σχετικά με την αύξηση του CPO — Βάζοντας τις δεξιότητές σας σε λειτουργία

Εμπειρογνώμονες προμηθειών σχετικά με την αύξηση του CPO – The Procurement Diagnostic

Εμπειρογνώμονες προμηθειών σχετικά με την αύξηση του CPO — Αξιολόγηση του νέου ηγετικού σας ρόλου

Με ετικέτα: Chief Procurement Officer, CPO, CPO Rising Liste, Lists, Procurement, Skillsets

Bir cevap yazın